Domotica

Domotica ook wel huisautomatisering of smart homes genoemd, is het toepassen van elektronica en huisnetwerken ten behoeve van de automatisering van processen in en om de woning.

Het woord “domotica” is een samentrekking van domus (huis in het Latijn) en het achtervoegsel-tica dat lijkt te duiden op ’toegepaste wetenschap’. Men komt het achtervoegsel ook tegen in de hedendaagse begrippen informaticatelematica en robotica.

Een definitie van domotica is de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning.

Domotica houdt in dat sensoren instaan voor de bediening van actoren door tussenkomst van een processor, controller of computer.

HADOR ELEKTRO SERVICE is vertrouwd met het ontwerpen installeren en onderhouden van verschillende Domotica toepassingen zoals; Klik aan Klik uit, Funck management, eNet/SMART HOME en KNX.

hadorDomotica